27 Disember 2012

Kalimah Allah: Sedalam Mana Sensitiviti & Keprihatinan Politik Kita?

Pernyataan kedatangan agama Kristian beraliran Nestorian ke rantau ini di blog 1Malaysia Datuk Seri Najib, mengundang beberapa persoalan. Apakah tujuan pernyataan tersebut? Adakah ia bertujuan ingin menyatakan bahawa kehadiran agama Kristian adalah seusia dengan kedatangan Islam atau lebih awal lagi? 

Adakah pernyataan ini ingin mengangkat fungsi dan watak agama Kristian yang mewarnai rantau ini dalam merubah masyarakat? Atau adakah ia sekadar pernyataan politik yang bertujuan menyantuni pengundi Kristian? 

Pernyataan sumbangan Kristian terhadap pembangunan rantau ini perlu dibuat dengan berhati-hati apatah lagi apabila merujuk ke abad yang ke-7. Ia boleh mendatangkan kekeliruan tehadap latar belakang pembentukan budaya dan peradaban di rantau ini.

Menurut Tan Sri Prof Dr Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam telah memainkan peranan yang jauh lebih signifikan dalam pembentukan budaya dan peradaban di rantau ini. Ia telah membebaskan dan membentuk weltanschauung atau pandangan sarwa masyarakat di sini. 

Pengaruh Islam telah jauh meresap ke dalam urat nadi umat manusia di sini yang terpancar dalam pemikiran, budaya, kesusasteraan dan peraturan hidup.

Kedatangan Islam telah merungkai pengaruh Hindu-Buddha dalam peradaban masyarakat di Nusantara. Prof. Dr Syed Muhammad Naquib al-Attas menegaskan bahawa kehadiran Hindu-Buddha gagal merubah pandangan hidup masyarakat dan seterusnya tidak mampu menghasilkan satu kelainan yang memerdekakan masyarakat daripada fahaman animisme yang telah bertapak terlebih dahulu.

Dari pernyataan ini juga ia turut menatijahkan bahawa kedatangan Kristian juga gagal membentuk dan memberikan pengaruh yang bermakna terhadap kebudayaan dan peradaban masyarakat di sini. Tambahan pula Kristian aliran Nestorian yang merupakan aliran minoriti yang bermula di sekitar abad yang ke lima di Parsi. 

Aliran ini mempercayai bahawa Isa (Jesus) merupakan anak angkat tuhan yang bertentangan dengan kepercayaan majoriti penganut Kristian yang menyatakan bahawa Jesus adalah anak tuhan dan bersatu dalam satu jasad. Ajaran Nestorian ini akhirnya terpencil dan semakin mengecil walau pun ada usaha untuk mengembangkannya sehingga ke tanah besar China.

Penyebaran Islam di rantau ini telah dilaksanakan dengan begitu teliti dan berhati-hati oleh para pendakwah Islam. Warna Hindu-Buddha yang begitu pekat perlu dicairkan dan diganti dengan warna Islam yang indah. Ketelitian itu turut melibat persoalan bahasa. 

Bahasa memberikan makna dan seterusnya membentuk persepsi yang dikehendaki dan menanam keyakinan yang hakiki. Justeru itu menurut Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, penyebaran agama Islam di rantau ini menggunakan bahasa Melayu dan bukan bahasa Jawa. Ini kerana bahasa Jawa telah diresapi oleh pengaruh Hindu-Buddha yang begitu pekat.

Para pendakwah ketika itu tidak menggunakan perkataan 'brahma' bagi merujuk tuhan yang esa sebagaimana yang digunakan oleh agama Hindu. Ini kerana konsep ketuhanan yang berbeza yang hendak disampaikan kepada mad'u. Tidak menyamakan 'dewa/deva' dengan malaikat juga kerana sebab yang sama. 

Justeru kalimah 'Allah' yang digunakan oleh masyarakat di sini adalah unik dan khusus kepada konsep ketuhanan yang diperakui oleh Islam sahaja. Maka perkongsian perkataan adalah satu usaha yang berlawanan dengan budaya masyarakat di sini. Tambahan pula tiada hujah ilmiah yang menunjukkan perkongsian itu perlu diwajarkan. Hanya dakwaan ia telah digunakan berabad lamanya di tanah Arab bukan satu hujah yang kukuh.

Ini kerana kalimah Allah tidak digunakan dalam Bible versi asli yang diturunkan dalam bahasa Ibrani atau Hebrew (bahasa kaum Yahudi). Perkataan 'helluvah' atau Elohim digunakan bagi merujuk tuhan dalam bahasa tersebut. Apatah lagi versi bahasa Inggeris yang menggunakan 'god' bagi rujukan yang serupa. 

Jadi apakah hujah yang wajar bagi perkataan Allah digunakan dalam Bible versi bahasa Melayu melainkan hujah penyebaran agama Kristian kepada masyarakat Melayu? 

Jika alasan ia telah digunakan selama lebih 50 tahun di Sabah dan Sarawak ia adalah alasan yang terbit dari satu kesalahan situasi yang lahir dari kefahaman yang salah. Adakah kesalahan ini mahu dibiarkan atau perlu kepada pembetulan?

Bukan kerana takut berkongsi istilah yang sama. Jika kita lihat perkembangan agama Islam di Sabah dan Sarawak dalam masa 50 tahun ini, ia telah menunjukkan pertambahan yang ketara. Islam telah berkembang sehingga ke pedalaman dan terus berkembang dari semasa ke semasa. 

Penghayatan Islam sudah semakin baik dengan pertambahan institusi pendidikan Islam dan disambut baik oleh masyarakat. Mereka yang berhujah kekhuatiran ini memberikan gambaran bahawa Islam ini kerdil juga telah tersilap. 

Penegasan Allah dalam surah al-Ikhlas, yang dengan jelas menekankan 'Allah' adalah tidak beranak dan tidak diperanakkan memberikan isyarat bahawa istilah 'Allah' jangan dipermudahkan.

Oleh itu gesaan Setiausaha Agung DAP, YB Lim Guan Eng yang mahukan agar perkataan 'Allah' boleh digunakan oleh masyarakat Kristian dalam Bible versi Melayu jelas menunjukkan kejahilan beliau dalam persoalan ini. Ia hanya satu isu politik yang cuba ditonjolkan. 

Polemik kalimah 'Allah' antara penganut Islam dan Kristian di Malaysia mesti dihentikan segera dengan menghormati waq'iy atau latar sejarah dan budaya masyarakat setempat. 

Penegasan perasaan kesal yang mendalam terhadap ahli politik negara ini apabila isu kalimah 'Allah' ini digunakan untuk meraih sokongan sehingga menggadaikan maruah agama Islam dan memperjudikan keharmonian hubungan antara agama. 

Pertubuhan dakwah di negara ini mahukan ketegasan yang ikhlas dalam memelihara agama khususnya agama Islam.

Oleh Amidi Abd Manan (Presiden ABIM)

14 November 2012

Penjelasan Tentang Bulan Muharram

Saya terpanggil untuk menafikan pengkisahan yang tidak benar mengenai bulan Muharam. Perbincangan saya pada kali ini banyak merujuk kepada tulisan Dr. Mohd Asri Zainal Abidin di blog beliau, selain beberapa intipati daripada ceramah oleh Ustaz Mahmud Mat, Pengetua Sek Men Sungai Lembing di Radio Pahang.fm. 

1. Bulan Muharram adalah bulan pertama yang dipilih oleh Saidina ‘Umar bin al-Khattab untuk kiraan bulan bagi tahun hijrah. Maksudnya, dua belas bulan dalam satu tahun, Saidina ‘Umar al-Khattab r.a. membuat keputusan untuk memilih Muharram sebagai bulan pertama bagi tahun Hijrah. Ini seperti bulan Januari bagi tahun masihi. Maka, telah berlaku salah faham sesetengah pihak lalu menganggap Nabi s.a.w berhijrah dalam bulan Muharram. Itu andaian yang tidak tepat.

2. Dahulunya, orang Arab tidak mempunyai kiraan tahun. Mereka hanya mempunyai kiraan bulan dengan nama bulan seperti yang digunakan oleh umat Islam. Nama bulan-bulan hijrah kita hari ini diambil dari nama bulan-bulan ‘Arab. Cumanya, Arab tidak mempunyai kiraan tahun seperti mana bangsa Rumawi yang mempunyai kiraan tahun masihi mereka.

Di zaman Saidina Umar, umat Islam mencadangkan agar diwujudkan kiraan tahun bagi kalender umat Islam. Pelbagai cadangan diberikan termasuk dicadangkan tahun kelahiran Nabi s.a.w. untuk dijadikan tahun pertama kiraan kalendar umat Islam Namun ditolak oleh Amirul al-Mukminin Umar bin al-Khattab r.a. Beliau kemudiannya bersetuju tahun Nabi s.a.w berhijrah dijadikan tahun pertama kiraan tahun dalam kalendar umat Islam.

Kemudian timbul pula persoalan bulan manakah patut dijadikan bulan pertama. Pelbagai cadangan diberikan, termasuk bulan Ramadan. Namun, Amirul Mukminin ‘Umar bin al-Khattab r.a menolaknya kemudian memilih bulan Muharram. Ini disebabkan bulan tersebut umat Islam baru sahaja menyelesaikan ibadah haji. Bukan kerana bulan tersebut Nabi s.a.w berhijrah.

3. Sejarahwan besar al-Hafizd al-Imam Ibn Kathir (w. 774H) menyebut dalam karya sejarahnya al-Bidayah wa al-Nihayah:

Kata Muhammad bin Sirin: Seorang lelaki datang kepada Umar dan berkata: “Tetapkan tarikh seperti mana orang bukan arab lakukan dengan menulis pada bulan tertentu dan tahun tertentu”. Jawab Umar: “Cadangan yang baik”. Mereka berkata: “Tahun bila kita hendak mulakan?”. Ada yang mencadangkan tahun kebangkitan Nabi s.a.w, ada pula cadangan tahun kewafatan dan lain-lain. Lalu mereka bersetuju tahun baginda berhijrah. Lalu mereka bertanya lagi: “Bulan manakah hendak kita mulakan?”. Ada yang mencadangkan Ramadan. Ada yang mencadangkan “Muharram kerana ia bulan yang orangramai baru sahaja selesai menunaikan haji dan ia juga termasuk dalam bulan-bulan haram”. Lalu mereka pun bersetuju menjadikan bulan Muharram bulan yang pertama. (al-Bidayah wa al-Nihayah, 3/252, Beirut: Dar al-Fikr).

Riwayat ini jelas menunjukkan pemilihan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalendar Hijrah bukanlah kerana ia bulan yang Nabi s.a.w berhijrah padanya. Ia hanya bulan pilihan yang dijadikan bulan pertama bagi kalendar hijrah.

4. Menurut para pengkaji Sirah Nabi s.a.w, hijrah berlaku dalam Bulan Rabi’ul Awwal, bukan Bulan Muharram. Ini disebut dalam pelbagai riwayat. Sebuah karya kajian sirah Nabi s.a.w yang mendapat anugerah dan pengiktirafan besar dalam dunia Islam iaitu al-Rahiq al-Makhtum karangan al-Syeikh al-Mubarakfuri telah menyimpulkan bahawa Nabi s.a.w keluar dari rumah baginda ke rumah Abu Bakar al-Siddiq pada malam 28 haribulan Safar, tahun ke empat belas selepas menjadi rasul. Dari situ, baginda bersama Abu Bakar ke Gua Thur. Mereka berdua berada dalam gua tersebut selama tiga malam. Pada hari pertama bulan Rabiul Awwal baginda dan Abu Bakar keluar dari Gua Thur lalu memulakan hijrah ke Yathrib (Madinah). Mereka dipandu oleh Abdullah bin ‘Uraiqit. Pada hari Isnin, 8 Rabiul Awwal, Nabi s.a.w sampai ke Quba. Baginda berada di Quba selama empat hari dan mengasaskan Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awwal, selepas solat Jumaat, barulah baginda memasuki Yathrib yang kemudian dinamakan Madinah. Inilah kesimpulan yang diambil dari pelbagai riwayat serta catatan ahli sejarah dan hadis. (lihat perincian: al-Mubarakfuri, al-Rahiq al-Makhtum, 163-172. Beirut: Muassasah Fuad).

5. Dengan ini, berdasarkan maklumat yang dinyatakan tadi, jelas bulan muharram bukanlah bulan baginda Nabi s.a.w berhijrah, ataupun memulakan hijrah. Kesimpulannya; baginda keluar dari rumah pada akhir bulan Safar. Memulakan hijrah pada hari pertama Rabiul Awwal dan sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awwal. Jika ada perbezaan pendapat dalam kalangan sejarahwan, ia berkisar pada hari-hari yang disebutkan itu sahaja. Adapun bulan, mereka bersetuju hijrah Nabi s.a.w pada Rabiul Awwal. Dengan itu, kita sepatutnya tahu bahawa bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kiraan kalendar hijrah, bukan bulan hijrah Nabi s.a.w.

6. Penetapan kalendar hijrah yang dibuat oleh Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab r.a adalah langkah yang tepat bagi memenuhi keperluan urusan pentadbiran dan kehidupan umat Islam. Walaupun idea itu bermula dari cadangan meniru cara pengurusan bukan muslim, tetapi meniru bukan muslim dalam perkara yang bukan ibadah dan pula dapat memberikan faedah kepada umat Islam adalah sesuatu yang diizinkan, bahkan disuruh oleh Islam. Langkah Saidina Umar r.a. itu telah membantu pengurusan dan pentadbiran umat Islam sepanjang zaman. Maka, penetapan tarikh bagi tahun hijrah bukanlah bagi mengujudkan satu upacara agama, tetapi untuk urus tadbir umat.

7. Setelah kita jelas tentang latar penetapan tahun hijrah, iaitu ia berlaku pada zaman Saidina Umar bin al-Khattab r.a bukan pada zaman Rasulullah s.a.w, maka sudah pastilah tiada apa-apa upacara ibadah khusus –sama ada solat khusus, atau puasa khusus atau bacaan khusus- yang Nabi s.a.w lakukan sempena tahun baru hijrah kerana kiraan tahun baru hijrah belum bermula pada zaman baginda. Pada zaman Umar dan khalifah-khalifah selepas Umar juga tiada sebarang upacara ibadah khusus sempena kedatangan tahun baru hijrah. Sebaik-baik petunjuk dalam ibadah ialah petunjuk Nabi s.a.w dan al-Khalafa al-Rasyidin.

8. Dalam riwayat lain, disebutkan juga bahawa Muharram adalah bulan yang kaya dengan kisah yang mampu menjadi inspirasi buat kita. Antaranya ialah permulaan Nabi Adam a.s. bertaubat kepada Allah setelah dihalau keluar dari syurga. Juga, bulan Nabi Nuh a.s. diselamatkan daripada banjir besar, yakni air kering pada bulan Muharram. Selain itu, terpadamnya api Namrud yang dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim a.s. Peristiwa lain termasuklah turunnya Taurat kepada Nabi Musa a.s., bebasnya Nabi Yusuf dari penjara,  pulih semula penglihatan Nabi Ya'kub, pulih semula penyakit Nabi Ayub, keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan nun, dan bulan Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan.


9. Setiap hari, setiap waktu umur kita bertambah atau meningkat. Sama ada memasuki tahun baru atau tidak, hayat kita tetap bertambah singkat dan ajal semakin dekat. Setiap kita disuruh untuk berazam ke arah yang lebih baik, samada menjelang atau belum tahun yang baru. Itulah kehidupan dan jiwa seorang muslim. Masa tidak selalu menunggu kita. Kabaikan jangan ditangguh, keburukan jangan ditanggung. Jangan menunggu tahun baru untuk berubah kepada yang lebih baik. Jangan menunggu tahun baru untuk meninggalkan keburukan. Itulah jalan hidup yang patut kita fahami dan hayati. Itu sikap golongan soleh sepanjang zaman. Mereka sentiasa memohon kebaikan dan sentiasa beristighfar kepada Allah.

10. Jika tahun baru hendak diingati atau dihayati, mungkin di sudut kedatangan tahun baru boleh menjadi pemangkin semangat dan azam. Membantu penilaian dan perancangan. Maka, ia akan menggalakkan kita memuhasabah diri; apakah kejayaan amalan baik atau dosa yang telah kita lalui tahun lalu? Juga, yang penting apakah perancangan dan azam kebaikan bagi kalendar yang akan datang. Maka kita pun berazam ke arah prestasi yang lebih baik.


Rujukan:
 1. Prof Madya Dr. Mohd Asri ZAinul Abidin, 2012. Muharam Bukan Bulan Nabi Berhijrah. http://drmaza.com/home/?p=1297
 2. Ustaz Mahmud Mat, Penceramah Radio Pahang.fm (2010) dalam ceramah beliau bertajuk: Tahun Baru.

09 November 2012

orang kecil ORANG BESAR

.مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَـٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُون
.أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَـٰطِلٌۭ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
"Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan" (QS Hud15-16) 

Ingat, jangan sampai jadi orang kecil.
Orang kecil jika ikhlas diperas, jika diam ditikam, jika protes dikentes, jika usil dibedil.

Jangan mau jadi orang kecil..
Jika hidup dipersoalkan, jika mati tak dipersoalkan. Jika hidup tak didengarkan, suaranya tak diperhitungkan.

Jangan sekali-kali jadi orang kecil..
Jika jujur ditipu, jika menipu dijur. Jika bekerja digangguin, jika mengganggu dikerjain.

Lebih baik jadi orang besar, bagiannya selalu besar.
Orang besar jujur-tak jujur tetap makmur. Orang besar benar-tak benar tetap dibenarkan. Lalim-tak lalim dibiarkan.

Orang besar boleh bicara semaunya, orang kecil paling jauh dibicarakan saja.
Orang kecil jujur dibilang tolol, orang besar tolol dibilang jujur.
Orang kecil berani dibilang kurangajar, orang besar kurang ajar dibilang berani.
Orang kecil mempertahankan hak disebut pembikin onar, orang besar merampas hak disebut pendekar.

Si anak terus diam tak berkata-kata. Namun dalam dirinya bertanya-tanya:
“Anak kecil bisa menjadi besar, Tapi mungkinkah orang kecil menjadi orang besar?”
Besok entah sampai kapan si anak terus mencoret-coret dinding kalbunya sendiri:
“Orang kecil ??? - Orang besar !!!”

-Kutipan Puisi berjudul Orang Kecil Orang Besar, Kumpulan Album Sajak-sajak A. Mustofa Bisri (Gus Mus), 2008-


19 Oktober 2012

Kau Teristimewa tapi Dia yang Sempurna

Aminah terus mengusap kepala anaknya yang masih koma setelah terlibat dalam kemalangan jalanraya. Sudah dua hari si ibu menanti anaknya sedar, namun harapan masih belum kunjung tiba. Sesekali ibu mengesat air mata bila merenungi muka anak kecilnya yang baru berusia lapan tahun. Aqilah anak manja ibu dilanggar sabuah motorsikal sewaktu melintas dihadapan rumah. Kemalangan memang tidak berbau.

"Ya 
Allah, sembuhlah anakku, sedarlah ia. Ya Allah, jangan Engkau ambil nyawa anak ku," air mata terus bercucuran serentak dengan doa dan munajat berpanjangan.

Petang itu ramai pelawat datang menziarahi pesakit, tidak ketinggalan abang Qilah yang datang bersama ayah. "Macamana bang, nampaknya Aqilah belum sedar lagi ni?" 

"Sabarlah, kita doalah harap ia sembuh" ucapan suami meyakinkan Aminah agar jangan putus asa. Aminah tidak henti henti berdoa dan terus berdoa. 

Di hadapan katil Aqilah, orang ramai menziarahi seorang kanak kanak yang tercungap cungap berlawan penyakit asma. sangat menderita bila pernafasan tersekat sekat. Seorang wanita tua menghampiri kanak kanak tersebut sambil mengucap kepala dan membaca sesuatu. 

"Ini cucu saya," ucap wanita tua bila ditanya oleh seorang wanita yang turut menziarahi anak jirannya.

Aminah mengambil kesempatan meminta agar Wanita tua itu mendoakan anaknya. "Mak Cik, tolong doakan anak saya. Sudah dua hari dia koma. Tolonglah, " rayu Aminah. 

Wanita tua itu menghampiri Aqilah sambil mendoakan sesuatu, sambil berpesan agar Aminah membaca sepotong doa setiap kali selepas solat fardu. 

Dalam hati Aminah mengakui dia seorang yang sering cuai solat. Tambahan pula bila Aqilah koma, dia langsung tidak mengerjakan solah. Payah, tak sempat dan macam macam alasan. Namun oleh kerana mengharapkan anaknya sembuh, dan yakin dengan doa yang diajar wanita tua itu, Aminah mula mendirikan solat, setiap kali solat dia terus membaca doa yang diajar, dan dalam linangan air mata dia terus merayu agar anaknya segera sembuh.

Dua hari kamudian. Aqilah sedar dari komanya betul-betul di saat Aminah bermunajat dengan doa yang diajar wanita tua itu. Betapa gembiranya bila melihat anaknya sedar dan mulai bercakap. Terima kasih ya Allah. Syukur ya Allah. 

Petang itu wanita tua sekali lagi datang ziarah cucunya. Aminah meluru ke arah wanita tua itu, sambil bercucuran air mata kegembiraan. "Terima kasih Mak cik ajar doa pada saya. Alhamdulillah, anak saya dah sedar. Terima kasih, terima kasih," luah Aminah bertalu talu. 

Wanita tua itu memegang bahu Aminah sambil berpesan, "sebenarnya solat kamu itu lebih utama dari doa yang kamu baca. Doa itu hanyalah wasilah, solat itu sebenarnya membuka rahmat Allah. Ramai orang hanya berdoa agar disembuhkan sakit, namun mereka tinggalkan solah. Macamanalah Allah nak perkenankan doanya".

Aminah terpaku mendengar nasihat yang sangat berguna baginya itu.


Nota: Artikel ini dipetik dan diubahsuai oleh penulis berdasarkan penceritaan oleh Dato' Tuan Ibrahim bin Tuan Man pada 15 Oktober 2012. 

08 September 2012

Ceritaku untukmu

“Sah, ini memang rumah Azmin!”

Begitulah duga Rais ketika dia dan rakan sekuliahnya, Hamidi tiba di hadapan sebuah rumah teres usang yang telah luntur catnya. Pokok jambu madu rendang di halamannya menguatkan lagi keyakinan kedua-dua sahabat itu.

“Aku pun rasa begitu. Azmin ada beritahu aku di halaman rumah dia ada sebatang pokok jambu madu,” balas Hamidi sambil menganguk-angguk sambil mematikan enjin motornya.

Tanpa mereka sedar, Azmin sedang memerhatikan mereka dari beranda rumah sewanya. Dia awal-awal lagi telah berdiri di situ menanti Rais dan rakannya tiba. Apa tidaknya, kali terakhir mereka bertemu adalah setahun yang lalu iaitu ketika di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Sepang. Kerinduan yang amat sangat mendorong Azmin berlari ke pintu pagar rumahnya sambil mulutnya bertakbir dan memuji kebesaran Allah kerana menemukan mereka kembali. Tercengang-cengang Hamidi melihat gelagat Rais dan Azmin — berpelukan sambil air mata mengalir laju membasahi pipi kedua-duanya.

“Mungkin inilah yang dinamakan sahabat, dan inilah maksud ukhuwah fillah yang sering disebut-sebut oleh oleh naqibku,” bisik hati kecilnya.

*****

Di ruang tamu rumah bujang itu telah pun terhidang juadah makan tengah hari untuk mereka bertiga. Hamidi pantas menyesuaikan diri dengan situasi. Dia tidak kekok ‘ditinggalkan’ oleh Rais dan Azmin yang begitu ghairah berbicara tentang kenangan mereka berdua sewaktu di sekolah menengah dahulu. Antara cerita yang paling menyentuh hati Hamidi ialah sewaktu Azmin hampir lemas ketika mandi bersama rakan-rakan lelaki sealirannya di kolam renang di kaki Bukit Larut. Raislah yang menyelamatkannya. Semenjak peristiwa itu, mereka berdua menjadi sahabat baik yang begitu akrab.

Namun, Azmin bijak melayani kedua-dua tetamunya itu. Perbualannya dengan Rais diseimbangkan dengan bertaaruf bersama Hamidi, sambil mereka menjamu juadah ringkas di rumah bujang itu. Baginya, tetamu datang membawa rahmat. Justeru, penting untuknya menjaga hati dan tidak membuatkan mana-mana tetamunya tersinggung dek kepetahan mulutnya berbicara.

*****

“Sedap betul sambal udang tadi. Azmin masak sendiri ke?” soal Hamidi ketika Azmin mengajaknya dan Rais meninjau-ninjau keadaan dalam rumah itu.

“Alhamdulillah, terima kasih. Aah, aku masak sendiri. Itu resepi mak aku,” jawab Azmin yang dari tadi tak lekok dengan senyuman.

“Kau dah pandai memasak ke? Aku tengok dapur kau ni bersih je, macam tak pernah berasap pun,” celah Rais yang gemar menyakat Azmin semenjak zaman sekolah lagi.

“Aku belajar dari mak aku waktu cuti semester dulu. Dah guna dapur, kenalah bersihkan. Itukan tuntutan agama kita. Lagipun, ini tempat menyediakan makanan, sesuatu yang kita nak masukkan ke dalam badan kita, dan jadi darah daging kita,” jelas Azmin yang makin petah mematahkan setiap usikan Rais.

 *****

Nyata pengalaman beliau memimpin kumpulan aktivis anak muda ketika ini banyak mengubah Azmin. Dahulu, dia seorang pendiam dan pemalu walaupun otaknya bergeliga. Namun kini, dia adalah anak muda yang lantang bersuara dan buah fikirannya ditagih banyak pihak.Nota: Penulis merupakan pelajar sepenuh masa di Universiti Putra Malaysia (UPM), merangkap Timbalan Presiden Kelab Bimbingan Mahasiswa UPM. Kisah ini hanyalah cereka minda penulis semata-mata dan bermaksud untuk dijadikan cerita nasihat sahaja. Penulis memohon maaf sekiranya entri kali ini menyentuh peribadi mana-mana individu.

29 Ogos 2012

Pemuda Islam Yang Dijanjikan


Sedikit perkongsian tentang sorotan sejarah anak muda di zaman lampau yang masih dan sentiasa relevan untuk dicontohi semangat perjuangan mereka ketika berdarah muda. Buku ini berperanan untuk menyuntik semangat anak muda untuk digunakan pada jalan yang diredhai sebagai pembela agama.

"Ledakan semangat tanpa ilmu dan pencerahan adalah fatamorgana di Sahara yang kontang"

Antara isi kandungan yang sempat dikeluarkan adalah syarat kemenangan:


1. Kemenangan itu adalah daripada Allah taalaa
2.Allah S.W.T akan membantu orang yang membantuNya 
3.Kemenangan tidak akan dianugerahkan kecuali kepada golongan mukmin 


Soalan muhasabah:

-siapa kita untuk berbangga dgn kemenangan sedangkan ia dari Allah 
-sudahkah cukup usaha kita membantuNya? 
-adakah kita mukmin atau muslim semata? 

*moga dengan syarat ni membakar semangat kita semua untuk tidak berputus asa memperbaiki diri :) 

Selamat menyambung bacaan yang bernas dan menyuntik semangat para daie sekalian. 29 Mei 2012

Falsafah Telur

artikel ini diubah suai daripada karya dakwatuna.com

Situasi A
Sebiji telur ayam yang pecah kerana faktor luaran, seperti terhempap dan terjatuh pasti tidak akan menyebabkan lahirnya seekor anak ayam

Situasi B
Manakala sebiji telur yang pecah kerana faktor dalam iaitu kerana seekor anak ayam telah siap untuk ditetaskan pastinya menghasilkan anak ayam.

Situasi A ibarat seseorang yang mengalami keterpaksaan dalam melakukan pekerjaan. Pasti hasil kerjanya tidak berkualiti, kerana ia melakukannya secara sambil lewa sahaja

Situasi B pula, ibarat seseorang yang berilmu melakukan pekerjaan. Dia memahami faedah yang akan dinikmati bila melakukan pekerjaan itu. Dia juga berkemahiran dalam bidang yang dia kerjakan. Pasti hasil kerjanya berkualiti dan berfaedah pada orang lain


Kebaikan mungkin boleh lahir dari keterpaksaan, meskipun sebaiknya kebaikan itu hadir bersama kesedaran. Dari sebutir telur kita boleh mengambil falsafah untuk menterjemahkan kalimat di atas.
Di dalam telur tersimpan benih kehidupan, maka ia dilindungi cangkang yang keras. Jika sedikit saja kulit kerasnya retak atau pecah yang disebabkan faktor dari luar, akan membuat telur gagal menetas. Tidak ada kehidupan yang muncul. 
Sebaliknya jika cangkang itu pecah karena faktor dari dalam, karena memang waktunya menetas, akan melahirkan satu makhluk hidup baru yang siap berkembang.
Sahabat, begitu juga hal ini dengan diri kita. Jika nilai-nilai kebaikan universal seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, cinta kebersihan dan lainnya kita lakukan karena keterpaksaan atau rasa takut dari pihak luar. Dari guru atau orang tua, misalnya. Maka kebaikan-kebaikan itu akan terasa berat untuk dilakukan, dan mudah terhenti bila tidak ada lagi kontrol dari orang lain. Tidak memberi kesan dalam diri.
Berbeza jika kebaikan itu lahir dari kesedaran diri. Mengingat manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh. Besar kemungkinan, kebiasaan baik itu akan tetap terjaga secara konsisten. Akan melahirkan ‘kehidupan baru’ yang semakin mendekatkan diri kita kepada kesuksesan.
“Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” (Asy Syuura [42]: 23)
Memunculkan kesedaran dari dalam diri untuk melakukan kebaikan memang tidak mudah. Ia memerlukan ilmu, keyakinan dan ikhtiar secara terus-menerus. 
Ilmu yang membuat seorang tahu kemanfaatan dari amal yang dilakukan. 
Keyakinan akan membentuk jiwa yang percaya kepada diri sendiri. Tidak mudah tergerus oleh pergaulan yang mengajak kepada kerusakan.
Sedang ikhtiar yang konsisten akan mengubah kebiasaan menjadi akhlak. Sebab memang ada kalanya pembentukan akhlak harus dipaksa.
Duhai sahabat, hari ini kita telah belajar falsafah dari sebutir telur. Semoga membukakan hati kita untuk lebih bersemangat dalam melakukan kebaikan yang lahir dari kesadaran diri. Allah telah berjanji, setiap kebaikan, akan dibalas dengan kebaikan.
“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).” (Ar Rahmaan [55]: 60)


Sumber: http://www.dakwatuna.com/2012/05/20718/falsafah-telur/#ixzz1wEMiNDRp

19 Mei 2012

10 KECEMERLANGAN HAMBA ALLAH

 1. Bersifat warak dan meninggalkan perkara yang syubhat
 2. Memelihara penglihatan.
 3. Memelihara Lidah
 4. Bersifat Pemalu.
 5. Bersifat Lembut dan Sabar
 6. Bersifat Benar dan Jujur.
 7. Bersifat rendah diri
 8. Menjauhi sangka buruk dan mengumpat.
 9. Bersifat pemurah.
 10. Qudwah Hasanah (Suri teladan yang baik)Abu Darda berkata, bersabda Nabi SAW maksudnya : 

“Tiada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada husnul Khulq (akhlak yang baik).” 
(Hadis Riwayat Tirmidzi)


Bersifat warak dan meninggalkan perkara yang syubhat

"Sesungguhnya yang halal itu nyata (terang) dan haram itu nyata (terang) dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang kesamaran, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa memelihara (dirinya dari) segala yang kesamaran, sesungguhnya ia memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa jatuh kedalam perkara kesamaran jatuhlah ia kedalam yang haram, seperti seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, hampir sangat (ternakannya) makan di dalamnya. Ketahuilah! Bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangan. Ketahuilah! Bahawa larangan Allah ialah segala yang diharamkan-Nya. Ketahuilah! Bahawa di dalam badan ada seketul daging, apabila ia baik, baiklah badan seluruhnya dan apabila ia rosak, rosakkalah sekeliannya. Ketahuilah! Itulah yang dikatakan hati."

 (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)


Memelihara penglihatan.

Nabi SAW bersabda maksudnya : “Hendaklah kamu memelihara pandangan kamu, menjaga kehormatan (kemaluan) kamu atau Allah akan menghodohkan wajah kamu.”
 
(Hadis Riwayat At Tabrani)


Memelihara Lidah

Nabi SAW bersabda maksudnya : “Tidaklah dihumbankan muka manusia kedalam neraka itu sebagai hasil tuaian (buruk) lidahnya”
(Hadis Riwayat Tarmizi)
Bersifat Pemalu.

Daripada Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya : “Iman itu lebih daripada 70 cabang, yang terbaik daripadanya ialah mengucapkan La ilaha illallah (Tiada tuhan yang patut disembah kecuali Allah SWT) dan yang paling rendah ialah membuang sesuatu yang menyakiti ditengah jalan, dan malu itu satu cabang daripada iman”. 
(Hadis Riwayat Muslim, bab menerangkan bilangan cabang iman, bil. 153)

Image Detail

Bersifat Lembut dan Sabar

Firman-Nya lagi yang bermaksud : 
“Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada, apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu?”.
(Surah an-Nur ayat 22)

Image Detail

Bersifat Benar dan Jujur.

Rasulullah Sallallahu’ Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud :
“Sesungguhnya sifat benar membawa kepada kebajikan dan sesungguhnya kebajikan itu membawa ke syurga. Seseorang yang sentiasa bersifat benar hinggalah dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang benar. Dan sesungguhnya sifat dusta itu membawa kepada kezaliman (kejahatan) dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seorang lelaki yang sentiasa berdusta sehinggalah dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta”.

(Hadis Riwayat Muttafaqun ‘alaihi)


Bersifat rendah diri

Baginda bersabda maksudnya :

“Tidak akan memasuki syurga sesiapa yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarah (sedikit) sifat takbur.”

(Hadis Riwayat Muslim)

Image Detail

Menjauhi sangka buruk dan mengumpat.

Dan Rasulullah SAW bersabda maksudnya :
“Wahai golongan yang beriman dengan lidahnya sahaja, sedang iman belum memasuki hatinya, janganlah kamu mengumpat orang-orang Islam yang lain dan janganlah kamu mengintai-intai keburukan mereka, kerana sesiapa yang mengintai-intai keburukan saudaranya, Allah akan membongkar keburukannya sekalipun ia berada di dalam rumahnya.” 
(Hadis Riwayat Abu Daud

Image Detail

Bersifat pemurah.

Firman Allah SWT maksudnya  “Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah) maka pahalanya itu untuk diri kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan kerana mencari keredhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan nescaya kamu akan diberikan pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak dianiayai”.
(Surah al-Baqarah ayat 272)

Qudwah Hasanah (Suri teladan yang baik)

Selain dari sifat-sifat yang disebutkan di atas, seorang mukmin mestilah menjadikan dirinya contoh ikutan yang baik kepada orang ramai. Segala tingkah lakunya adalah menjadi gambaran kepada prinsip-prinsip Islam serta adab-adabnya seperti dalam hal makan minum, cara berpakaian, cara pertuturan, dalam suasana aman, dalam perjalanan malah dalam seluruh tingkah laku dan diamnya. Membina diri menajdi suri teladan merupakan peranan besar yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW.

Firman Allah swt yang bermaksud: 
"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah " 

( Surah al-Ahzab Ayat 21

18 Mei 2012

TAUTAN UKHWAH BERSAMA ADIK-ADIK KKR


   Dalam mengharungi minggu-minggu akhir semester ini dengan timbunan pelbagai jenis assignment di kampus, Alhamdulillah Allah memberikan sedikit ruang dan peluang kepada kami untuk menziarahi adik-adik di kompleks kebajikan rukaiyah pada 13 Mei 2012 yang lalu. Berkat usaha saudara Illiyas B. Abdul Aziz , Exco Latihan dan Pembangunan telah menjadikan ziarah ini suatu kenyataan.


   Kunjungan kami pada kali ini adalah untuk mengeratkan kembali ukhwah antara kami dengan adik-adik di sana.
menurut salah seorang sahabat KBMUPM,
saat ini ada dalam kalangan adik-adik comel ini menitis air mata kesedaran
kenangan dicoret, andai perpisahan tiada pertemuan di dunia...
pasti ketemu di syurgawi

sesi muhasabah
sekelumit cetusan kesedaran, pencetus keredhaan Illahi

mengukir senyuman di wajah adik-adik yang murni lagi suci


sekilas pandangan,seribu harapan, moga ukhwah ini diredhai Illahi

   Terdapat beberapa aktiviti telah dijalankan dengan harapan dapat membuka hati adik-adik untuk menerima kami sebagai abang dan kakak yang bersedia untuk mendengar keluh kesah permasalahan yang dihadapi. Mudah-mudahan adik-adik yang kami sayangi tidak akan segan silu dengan kami selepas ini.

   Terdapat sebahagian daripada adik-adik ini yang kurang selesa sepanjang berada di kompleks ini. Namun begitu, apa yang kami harapkan dari pertemuan kami pada kali ini juga agar dapat mengeratkan lagi hubungan sesama adik-adik di sini. Mudah-mudahan dengan cara ini sekurang-kurangnya dapat mewujudkan rasa seronok dan selesa di dalam diri adik-adik ini untuk tinggal di kompleks ini sebagai satu keluarga yang besar.

moga benih ukhwah ditanam membuahkan redha Illahi


   Secara jujurnya keadaan adik-adik di sini amat memerlukan perhatian dan bimbingan daripada abang dan kakak KBM semua. Terutamanya dari sudut tarbiah dalam diri adik-adik ini. Mungkin dari sudut akademiknya sudah ada pihak yang datang membantu, namun dari sudut tarbiahnya masih wujud kelompangan yang mungkin dapat ditampung oleh abang dan kakak KBM.

   Walaupun pertemuan kami pada hari ini agak singkat, namun begitu kami berharap agar pertemuan kami pada kali bukanlah pertemuan yang terakhir untuk tahun ini. Mudah-mudahan akan wujud lagi kesinambungan pertemuan bagi mengukuhkan lagi ukhwah yang mula terjalin ini.


Disediakan oleh:

Antara Berkuasa Dan Berjasa
Assalammualaikum.
Buah tangan pertama dari saya, memang berat jari jemari untuk menulis bukan tidak mahu tetapi mungkin kerana ilmu yang masih terlalu cetek untuk untuk dikongsikan, tapi tidak mengapa perjalanan masih panjang, 
semoga ini permulaannya ^^ usaha untuk memanjangkan dakwah Rasullullah s.a.w  walau dengan sepotong ayat cuma. 
Oleh itu, jangan risau tiada yang berat dalam nukilan ini, cuma untuk ingat-mengingatkan sesame kita ^^.

‘Jangan Tunggu Kuasa Untuk Berjasa’

Ini yang ingin saya bicarakan ^^ 
mengapa kita perlu tunggu kuasa untuk kita berjasa atau dalam erti lainnya untuk kita berbakti kepada manusia lain??

Sebelum kita ke sudut yang agak rumit, kita pergi ke sudut yg sesimple mungkin untuk kita faham erti kata ‘berjasa’ itu sendiri ^^

Sebagai contoh, mengajak rakan untuk melakukan kebaikan atau berkongsi ilmu.. adakah perlu untuk kita menjadi ustaz atau ustazah terlebih dahulu??

Untuk menegur anak-anak muda berpeleseran di jalanan adakah kita perlu kita menjadi polis berpangkat koperal terlebih dahulu??

Atau untuk menegur pemimpin yg khilaf adakah perlu untuk kita menjadi setiausaha sulitnya terlebih dahulu?? 

Isunya bukan kita perlukan kuasa semata-mata tapi niat yg murni untuk menjadi saluran Allah bagi menyalurkan ilmu, rezeki, kasih, sayang dan keadilan-NYA kepada manusia. 
Jadi dimudahkan bahasanya ‘Hanya orang yang hatinya benar-benar yakin kepada Allah sahaja boleh menabur kebaikan seikhlas-ikhlasnya kepada manusia lain’

Allah SWT berfirman dalam surah al-Maidah ayat 2,

Bertolong-tolonglah kamu berbuat kebaikan dan takwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan membuat dosa dan aniaya."


Susah ka untuk paham??^^ xpa sikit lagi.

Sebagai contoh, kita adalah sebuah persatuan atau pertubuhan yang secara dasarnya adalah untuk menabur bakti kepada masyarakat, 
menolong yang miskin, 
menasihati yang mereka yg jauh tersasar .

Tetapi ingat! 
Di mana Allah dalam pertubuhan atau hati kita sendiri?? 
Jika tiada Allah dalam hati kita maka berhati-hatilah kemungkinan besar kita hanya berpura-pura atau hanya MENGEJAR KUASA.

Adakah salah memiliki kuasa??^^ 
Sudah tentu TIDAK...
ia medium yang sangat bagus untuk kamu sampaikan kebaikan..
tetapi jangan sesekali mendabik dada apabila kamu berkuasa,
 kerana ingat dengan kuasa yang kamu ada, ia akan menarik ramai orang  untuk menjatuhkan kamu semata-mata untuk memilik kuasa yang kamu ada, 
dan secara tidak lansungnya kamu akan lupa untuk siapa kamu perlu berjasa, pada manusia dan agama Allah atau hanya berjasa untuk mempertahankan ‘KUASA’. 

Dan jika kamu berkuasa jangan sesekali kamu  memandang enteng pada mereka yg tidak berkuasa tetapi berniat murni untuk menjadi saluran Allah.
Singkap semula sejarah para rasul,nabi,sahabat-sahabat dan ‘salafussoleh’ yang telah banyak menabur bakti kepada manusia. Bukan kuasa yang dikejar mereka tetapi kerana mereka yakin dan percaya akan janji-janji Allah iaitu balasan yang baik di akhirat kelak ^^
 ‘Mereka adalah insan  yang telah berjasa kepada manusia lalu Allah kurniakan mereka kuasa.’ Jadi  Kuasa bukanlah syarat semata-mata untuk menabur jasa.

 Sultan Muhammad Al-Fateh, Tokoh Sejarah Islam yg perlu dicontohi pimpinannya
'Dia sebaik-baik Sultan, dan tenteranya sebaik-baik tentera'Daripada Abu Mas'ud iaitu 'Uqbah bin 'Amral-Anshari al-Badri r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Barangsiapa yang memberikan petunjuk atas kebaikan, maka baginya adalah seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu."(Riwayat Muslim)                                                                                                                                               
 Nukilan ini adalah hasil dari bacaan dan pahaman saya dari sebuah artikel majalah GEN-Q  yang ditulis oleh Ustaz Pahrol mohammad Juoi.
Bendahari  KBMUPM
Fatin  Zahidah Abdul Aziz