03 Januari 2010

=Kerana Yakin Ramai Mahasiswa BUTA kes=



PKPIM : Kalimah Allah Eksklusif

Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) hari ini menegaskan bahasa kalimah “Allah” ialah eksklusif dan hanya boleh merujuk kepada konsep tuhan yang difahami oleh umat Islam sahaja dalam konteks masyarakat Islam dan Alam Melayu.
Pendirian berkenaan dikeluarkan melalui kenyataan media oleh presidennya, Muhammad Faisal Abdul Aziz.
Persatuan berkenaan beralasan sebelum kedatangan Islam dalam sejarah Melayu, “kalimah Allah tidak digunakan sebagai rujukan kepada tuhan, tetapi istilah Allah ini hanya wujud dan sebati dalam masyarakat Melayu selepas berlakunya proses Islamisasi akar budaya dan bahasa”.
Faisal juga dalam kenyataannya menyebut bahawa “bahasa asal” bagi Al-Quran ialah Bahasa Arab berbanding Injil dan Taurat masing-masing menggunakan bahasa asal Bahasa Greek dan Bahasa Hebrew.
“Justeru, kalimah yang merujuk kepada istilah tuhan dalam terbitan Herald sepatutnya menggunakan istilah yang diguna pakai dalam bahasa Greek memandangkan kalimah Allah itu adalah pinjaman dari bahasa Arab (Al-Quran),”petik kenyataan berkenaan.